مراکز خرید

راهنمای سفر به کوش آداسی
474
0

جریزه‌ی زیبای کوش آداسی که معنای نامش به فارسی جزیره‌ی پرنده ترجمه می‌‌شود، در ساحل دریای اژه و در فاصله‌ی یک‌و‌نیم ساعتی شهر ازمیر قرار دارد. ...

سفر به تهران

بازار تهران
8.4

بازارهای ایران همگی نقش عمده‌ای در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه داشتند و تاثیر جنبش‌هایی که از گذرگاه این مراکز اقتصادی به‌پا می‌خواستند را نمی‌توان نادیده گرفت. هرچند ...

راهنمای سفر