قبرس

ترکیه| چطوری‌های سفر| قبرس

خرید ملک در ترکیه یا قبرس (راهنما جامع)

هنگامی که صحبت از سرمایه گذاری و خرید ملک خارجی می شود، ترکیه و قبرس جزو برترین گزینه های ایرانیان هستند. همواره بین خرید ملک در ترکیه یا قبرس نظریه های مختلفی بیان می گردد. این دو از لحاظ معیارهای مختلف، از ایده آل ترین…

قبرس

جنبه های قانونی خرید خانه در قبرس شمالی – راهنمای جامع ۲۰۲۳

خرید خانه در قبرس شمالی یک فرآیند ساده و قانونی است که مزایای زیادی مانند اخذ تابعیت یا اقامت دائم، برخورداری از امنیت سیاسی و اجتماعی، دسترسی به فرصت های تجاری و سرمایه گذاری، زندگی با هزینه های پایین و نزدیک بودن به ایران را…